Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen YO-valmennus Oy (y-tunnus: 3101211-9 ) Pyyntitie 36, 90540 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Köngäs, asiakaspalvelu@yo-valmennus.fi, puh. 040 583 6465

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.

6. Tietojen lähde

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisessä tietokannassa, johon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuden omaavilla Suomen YO-valmennus Oy:n työntekijöillä.

10. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa palvelun päättymisen jälkeen.